Sensibilització

Sensibilització

Aquesta activitat ofereix un espai on introduir-se en la música de forma sensorial. A través de cançons, moviment, audicions, danses i altres activitats es va interioritzant el ritme, es van adquirint conceptes musicals, es treballen les estructures musicals i es desenvolupa la creativitat.

sensibilització 2018 2019

ELS MÉS PETITS HORARI PROFESSORAT
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL
Dilluns 4:45’’ – 5:30’’
Míriam Marí