Agrupacions

Combo

Un Combo és un conjunt d’alumnes que, amb els seus respectius instruments fan música en grup.
En aquesta classe, a part de posar en pràctica tot allò après amb el seu instrument, es treballa el llenguatge musical (ritmes, estructures musicals…) es desenvolupa la capacitat d’escolta alhora que la intuïció musical i gràcies a la música, es genera un vincle de grup molt especial.

Big Band

FORMACIONS DE JAZZ DE L’ESCOLA
Les Orquestres de Música Moderna de la nostra escola són un dels puntals del programa d’estudis de l’Aula de Música. Tenen com a finalitat
oferir a l’estudiant la possibilitat d’adquirir formació i experiència en un grup de gran format.

ELS OBJECTIUS
– Conèixer el repertori habitual d’ una Big Band.
– Conèixer les diferents grans Big Bands de la història: Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman, Maria Schneider……
– Dominar les articulacions i dinàmiques de tota l’orquestra.
– Establir criteris interpretatius, de compenetració i de feina col·lectiva.
– Entendre com la improvisació encaixa en l´esquema d´un arranjament.
– Millorar el llenguatge i la lectura a vista.
– Entendre les indicacions del director
– Aprendre i assumir un rol propi en cada moment interpretatiu.
– Desenvolupar hàbits i tècniques d’assaig. Generar una disciplina d’assaig.
– Desenvolupar capacitats per al treball col·lectiu.

ELS CONTINGUTS
– Treball d’afinació, unísons, solis, backgrounds…
– Exercicis de dinàmiques.
– Treball de diferents tipus d’articulacions.
– Feina de repertori amb swing tradicional, contemporani….
– La Big Band com a instrument d’acompanyament per a la veu.

LES NOSTRES BIG BANDS
L’ A Munt Jazz Band és la formació de més gran format de l’Aula de Música. Adreçada a qualsevol «músic» adult, ofereix la possibilitat
de tocar i gaudir de la música amb diferents estils, sigui el Swing, Blues, Funk……
La Jazz Band Canalla es tracta d’un projecte adreçat a alumnes d’entre 10 i 16 anys.
La Nins Jazz Band està adreçada als alumnes més petits d’entre 7 i 10 anys.